Regulamin, zasady korzystania i polityka prywatności

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - oznacza niniejszy dokument opisujący zasady korzystania z serwisu, karty VIP oraz politykę prywatności  a także stanowiący formę porozumienia pomiędzy a osobami korzystającymi z Witryny Internetowej zwanymi dalej - Użytkownikami.
 2. BARTBO – oznacza firmę: BARTBO Sp. z o.o. i z siedzibą w Butrynach, Butryny 100, 10-687 Olsztyn, tel. 89 513 32 82.
 3. Witryna Internetowa udostępniana w domenach:
  www.bartbo-parkrozrywki.pl
  zwana w dalszej części dokumentu Witryną Internetową – jest serwisem internetowym prowadzonym przez BARTBO.
 4. Witryna internetowa oznacza serwis informacyjny udostępniony w sieci internet, stworzony przez BARTBO umożliwiający Użytkownikom korzystanie z informacji opracowanych i publikowanych przez BARTBO.
 5. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Witryny Internetowej, wypełnia formularz kontaktowy zamieszczony w Witrynie Internetowej, uzyska połączenie telefoniczne oraz kontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną z firmą BARTBO.
 6. Klient - oznacza każdą osobę będącą Użytkownikiem, która po zaakceptowaniu przedstawionej przez BARTBO oferty złoży zamówienie na usługę.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa warunki korzystania z Witryny Internetowej a także sposób realizacji zamówień. Poprzez fakt korzystania z Witryny Internetowej, wypełnienia formularza kontaktowego zamieszczonego w Witrynie Internetowej, uzyskania połączenia telefonicznego oraz kontaktu poprzez pocztę elektroniczna z firmą BARTBO, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Dane publikowane w Witrynie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Witryny Internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. Zakazane jest korzystanie z Witryny Internetowej w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

§ 4 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Witrynie Internetowej podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz, 83 z późn. zm., ') Przyjęty w Witrynie Internetowej układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Witryny Internetowej w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej, każdorazowej pisemnej zgody BARTBO.

§ 5 Polityka prywatności

 1. BARTBO w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Witryny Internetowej. Korzystanie z Witryny Internetowej nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.

Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas korzystania z Witryny Internetowej przez Użytkownika, automatycznie zbierane są dane dotyczące jego wizyty, np. adres lP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w naszej Witrynie Internetowej oraz do personalizacji zawartości Witryny Internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.
 2. Witryna Internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Witryny Internetowej. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Dane zbierane podczas kontaktu

 1. Gdy kontaktujesz się z BARTBO za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Witrynie Internetowej lub uzyskasz połączenie telefoniczne, przekazujesz do BARTBO następujące dane: imię nazwisko, nazwę firmy, telefon, adres e-mail, oraz informacje dodatkowe takie jak: charakter imprezy, ilość osób, miejsce, termin itp.
 2. Baza danych prowadzona przez BARTBO jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. Dane przekazywane przez Użytkownika w żadnym wypadku nie są przekazywane innym podmiotom trzecim.

Wykorzystywanie danych

 1. Podane przez Użytkownika dane wykorzystywane są wyłącznie do celów realizacji zamówień, odpowiedzi na zapytania, wystawienia dokumentów księgowych, przygotowania oferty, przesyłania materiałów informacyjnych i marketingowych oraz poprawnej komunikacji z Użytkownikiem.
 2. Przedstawiona Klientowi oferta zawiera treści stanowiące przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Klient nie ma prawa udostępniać treści, pomysłów, scenariuszy, ustaleń dla osób trzecich.
 3. Podane przez Użytkownika dane mogą być przekazane do Krajowego Rejestru Długów, oraz udostępnione dla Sądu w postępowaniu egzekucyjnym, jednakże wyłącznie w przypadku nieterminowego regulowania płatności za usługi i zamówienia zlecone.
 4. W przypadku prośby Użytkownika o organizację usługi wraz z zapleczem hotelowo-gastronomicznym, niektóre dane podane przez Użytkownika mogą być przekazane dla właściwego pomiotu organizującego dla Użytkownika usługę hotelowo-gastronomiczną.
 5. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. W przypadku naruszenia zasad korzystania oraz polityki prywatności przez Użytkownika, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Dane podane przez Użytkownika mogą zostać uzupełnione danymi z innych źródeł np. Krajowy Rejestr Długów, strony internetowe Użytkownika a także informacjami ogólnie dostępnymi w sieci Internet.
 8. BARTBO wykorzystuje dane podane przez Użytkownika w celu wysyłania do niego informacji marketingowych. Użytkownik w każdej chwili ma prawo rezygnacji z otrzymywania materiałów informacyjnych i marketingowych.

Zmiany danych

 1. Użytkownik może wprowadzić zmiany do swoich danych lub usunąć je. Danych użytych do realizacji zamówień i  usług nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią dokumentów księgowych (np. faktur, '). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

§ 6 Realizacja zamówień

 1. Rezerwacja usług i sprzętu dla Klienta jest dokonywana na podstawie wpłaconego zadatku w wysokości 40% wartości brutto usługi w terminie nie krótszym niż 30 dni przed ustalonym terminem imprezy.
 2. BARTBO posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od wykonywanej działalności. Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia NNW. Jest to związane z dodatkowymi kosztami zależnymi od charakteru imprezy. Warunkiem jest zgłoszenie chęci ubezpieczenia NNW co najmniej 7 dni od terminu imprezy.
 3. Rezerwacja usług i sprzętu w Parku Rozrywki Aktywnej możliwa jest na dzień lub dwa przed terminem imprezy bądź z większym wyprzedzeniem jednakże każdorazowo wymaga  ustalenia z BARTBO.

 

§ 7 Regulamin Karty VIP

 1. Karta VIP uprawnia do bezpłatnego wstępu na teren Parku Rozrywki Aktywnej Bartbo dla 4 osób.
 2. Karta VIP uprawnia do 50% rabatu na wszystkie stałe atrakcje dostępne w Parku Rozrywki Aktywnej  – nie dotyczy to jedynie usług gastronomicznych, złowionych ryb, wynajęcia sektora z wiatą i dodatkowych doładowań kulkami przy paintballu.
 3. Z Karty VIP można korzystać w terminach i godzinach pracy Parku Rozrywki Aktywnej Bartbo.
 4. Karta VIP jest ważna z dowodem tożsamości, do końca sezonu wskazanego na karcie.
 5. Przed przyjazdem wejdź na stronę Parku i sprawdź czy Park jest czynny danego dnia.
 6. Wykaz atrakcji stałych i cennik znajdziesz pod linkiem

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. BARTBO zastrzega sobie prawo do zmiany zasad korzystania i polityki prywatności poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w tej Witrynie Internetowej.
 2. Administrator bazy danych: BARTBO Sp. z o.o. z siedzibą w Butrynach, Butryny 100, 10-687 Olsztyn, tel. 89 513 32 82. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego w Witrynie Internetowej.
 3. Każdy Użytkownik korzystający z Witryny Internetowej oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”, ') stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu, '), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, ') oraz „stałe” (persistent cookies, '). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej, '). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa, ') zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Bartbo Sp. z o.o.
Butryny 100
10-687 Olsztyn
tel. 89 513 32 82
bartbo@bartbo.pl